Najważniejsze zalety

 • usprawnienie obiegu informacji i dokumentów wewnątrz firmy poprzez rejestrację zdarzeń gospodarczych w systemie oraz kontrolowany przez menedżerów do niej dostęp
 • bieżąca kontrola stanu finansów i innych parametrów działalności firmy
 • wbudowane mechanizmy usprawniające nadzór i kontrolę nad należnościami ułatwiające windykację
 • usprawnienie jakości obsługi klientów oraz zwiększenie efektywności sprzedaży
 • kontrola dostępu w zamkniętych strefach (np.: hale sportowe pływalnie, lodowiska, wyciągi narciarskie, itp.)
 • obsługa i rozliczanie transakcji otwartych (np.: bary, restauracje, hotele)
 • zarządzanie i nadzór nad wyposażeniem oraz majątkiem obiektu (obsługa narzędziowni)
 • prowadzenie rozliczeń w złotych i w walutach obcych (faktury, kasy, banki, księgowość)
 • wbudowane mechanizmy kontroli i rozliczeń związanych z wykorzystywaniem samochodów służbowych i prywatnych
 • krótki czas wdrożenia i intuicyjna obsługa programu,
 • dostosowanie systemu do potrzeb użytkownika poprzez bogaty zestaw parametrów i słowników oraz możliwość dodawania definiowalnych cech obiektów systemu
 • automatyczne rozliczanie rozrachunków
 • pełna współpraca z programem Płatnik
 • możliwość załączania plików dodatkowych (np.: zdjęcia, certyfikaty, pisma) do obiektów typu dokumenty, transakcje, indeksy, kontrahenci, itp.
 • możliwość korzystania z ekranu dotykowego przy np. tzw. szybkiej sprzedaży
 • wykonywanie kopii zapasowych z poziomu programu
 • generowanie dowolnych raportów i zestawień
 • możliwość obsługi wersji wielozakładowych (wielopodmiotowych)
 • współpraca z systemami bankowymi
 • tworzenie i wysyłanie e-deklaracji z wykorzystaniem e-podpisu
 • łatwy eksport danych i raportów do plików różnych formatów: np.: pdf, xml
 • kontrola uprawnień użytkowników
 • obsługa sekretariatu (dziennik korespondencji), system CRM
 • przechowywanie historii operacji w systemie
 • wersje dla Biur Rachunkowych, Stowarzyszeń
 • możliwość wpływania na rozwój systemu pod kątem własnych potrzeb
 • system oparty na wydajnej i bezpiecznej bazie danych MS SQL