Moduły

Obrót towarowy - moduł główny
Moduł główny zawiera w sobie trzy elementy funkcjonalności: sprzedaż, zakupy oraz magazyny. Zapewnia usprawnienie obsługi klientów oraz zwiększenie efektywności sprzedaży

Elementy składowe modułu

 • Faktury sprzedażowe
 • Faktury walutowe
 • Proformy i zamówienia
 • Paragony
 • Faktury z paragonów
 • Rozliczenia komponentów
 • Dokumenty magazynowe
 • Stany magazynowe
 • Inwentaryzacja
 • Indeksy towarów
 • Cenniki indeksów
 • Towary szybkiej sprzedaży
 • Dokumenty zakupowe
 • Nabycie wewnątrzwspólnotowe
 • Noty korygujące
 • Kontrahenci
 • Rozliczenia kontrahentów
 • Kontakty CRM
 • Obsługa sekretariatu
 • Obsługa poczty e-mail
 • Nadruk na kopertach
Finanse i księgowość
Moduł ten może zawierać jedną z wybranych funkcjonalności związanej z księgowością. Może to być Książka Przychodów i Rozchodów lub Księga Handlowa (pełną księgowość). Zapewnia on bieżącą kontrolę stanu finansów i innych parametrów działalności firmy.

Elementy składowe modułu

 • Ewidencja zakupów
 • Ewidencja sprzedaży
 • Książka Przychodów i Rozchodów
 • Podatek dochodowy
 • Deklaracje VAT
 • Deklaracje Intrastat
 • Noty księgowe
 • Ewidencja pojazdów
 • Księgowania cykliczne
 • Księga Handlowa
 • Dokumenty księgowe
 • Import dekretów
 • Obroty i salda
 • Plan kont
 • Bilans firmy
 • Rozliczenia
 • Definicje dekretów
 • Zapisy księgowe
 • Dokumenty kasowe
 • Dokumenty bankowe
 • Przelewy elektroniczne
Kadry i płace
Zapewnia pełną kontrolę nad zasobami ludzkimi w firmie. Nadzoruje najważniejsze aspekty związane z obsługą pracowników. Realizuje rozliczenia wszelkich umów oraz podatkowych.

Elementy składowe modułu

 • Ewidencja pracowników
 • Umowy o pracę
 • Umowy cywilnoprawne
 • Urlopy
 • Rejestracja czasu pracy
 • Parametry wynagrodzeń
 • Wynagrodzenia
 • Pożyczki (Kasa Zapomogowo Pożyczkowa)
 • Alimenty
 • Ryczałty
 • Zasiłki ZUS
 • Deklaracje ZUS (Płatnik)
 • Kartoteka podatkowa
 • Deklaracje PIT
Majątek trwały, wyposażenie
Odpowiada za zarządzanie i nadzór nad wyposażeniem oraz majątkiem firmy. Zapewnia zautomatyzowane funkcje związane z rozliczeniami zakupu środków trwałych.

Elementy składowe modułu

 • Lista kart majątku trwałego i wyposażenia
 • Lista operacji majątku i wyposażenia (amortyzacja, umorzenia itp.)
 • Inwentaryzacja majątku i wyposażenia
Wypożyczalnia
Obsługuje operacje związane z wypożyczaniem wszelkiego rodzaju sprzętu i urządzeń. Może służyć wypożyczalniom elektronarzędzi czy też pojazdów. Ściśle powiązany z modułem środków trwałych i wyposażenia.

Elementy składowe modułu

 • Dokumenty wydania wypożyczeń
 • Dokumenty przyjęcia wypożyczeń
 • Edycja wypożyczeń
 • Lista wypożyczeń
 • Protokoły uszkodzeń
Jednloity Plik Kontrolny - JPK
Zapewnia możliwość tworzenia, generowania oraz wysyłania obowiązkowego Jednolitego Pliku Kontrolnego do systemu informatycznego Ministerstwa Finansów.

Elementy składowe modułu

 • Generowanie deklaracji JPK
 • Wysyłanie deklaracji JPK
 • Pobieranie UPO (urzędowe potwierdzenie odbioru)
e-Sprawozdania
Realizuje przygotowanie oraz obsługę w formie elektronicznej sprawozdań finansowych firm lub stowarzyszeń do urzędów (KAS) i sądów (KRS).

Elementy składowe modułu

 • Weryfikowanie prawidłowości wprowadzonych danych
 • Podpisywanie e-Sprawozdań certyfikatem kwalifikowanym (e-podpis)
 • Zapis do pliku (eksport) w formacie (pliku) xml
 • Wydruki e-Sprawozdań lub zapis w formatach pdf, doc, txt
 • Archiwizacja danych
Produkcja
Zapewnia pełną obsługę procesów produkcji. Obsługę procesów technologicznych i zleceń produkcyjnych. Współdziała z modułami sprzedaży, zakupów oraz magazynów.

Elementy składowe modułu

 • Definiowanie obiektów do obsługi (maszyny, hale, itp.)
 • Definiowanie i obsługa procesów technologicznych
 • Definiowanie i obsługa zleceń produkcyjnych
Karty drogowe - flota samochodowa
Moduł realizuje ewidencję oraz pełną obsługę floty samochodowej firm transportowych oraz wszelkich firm dysponujących taborami samochodowymi.

Elementy składowe modułu

 • Obsługa kart drogowych kierowców
 • Prowadzenie pełnej ewidencji pojazdów firmy
 • Obsługa przeglądów serwisowych (wymiany oleju, ewidencji wyposażeni, itp.)
 • Prowadzenie ewidencji Czasu pracy kierowców
 • Import/Eksport danych (np. zakupy paliw, itp.)
Dziennik zadań
Automatyzacja procesów wykonywanych czynności w firmie. (np.: sprzedaż, pakowanie, wysyłka, itp.)

Elementy składowe modułu

 • Definiowanie i przypisywanie zadań dla pracowników w procesie obsługi zleceń
 • Kontrola procesu realizacji zadań na każdym etapie
 • Dowolne definiowanie statutów zadań (oczekujące, w realizacji, wysłane, itp.)
 • Możliwość korzystania z dokumentów zewnętrznych np. obrotu towarowego
Rezerwacje
Moduł realizuje pełną obsługę wynajmu oraz rezerwacji zdefiniowanych wcześniej obiektów.

Elementy składowe modułu

 • Definiowanie obiektów do obsługi
 • Rezerwacja miejsc oraz terminów
 • Przypisywanie osób dla poszczególnych miejsc, terminów (trenerzy, lekarze, itp.)
 • Przypisywanie obiektów do zadań (np. treningi, zabiegi, mecze, itp.)
 • Zestawienia zbiorcze
Gastronomia
Pełna obsługa gastronomiczna z wykorzystaniem terminali POS oraz urządzeń mobilnych, jak również ewidencja i kontrola pracy personelu w obiektach takich jak restauracje, bary czy stołówki.

Elementy składowe modułu

 • Definiowanie układu miejsc (sale, stoliki, itp)
 • Rezerwacje miejsc
 • Obsługa rachunków otwartych
 • Obsługa kart (karta stałego klienta)
 • Generowanie zestawień dobowych i wiele innych przydatnych funkcji
Arena
Kompleksowa obsługa masowych imprez sportowych w tym imprez o podwyższonych ryzyku, jak również zapewnienie pełnego wsparcia dla imprez kulturalnych (kina, teatry).

Elementy składowe modułu

 • Definiowanie obiektów (hale sportowe, stadiony, teatry, kina)
 • Tworzenie listy planowanych imprez
 • Sprzedaż biletów oraz karnetów
 • Obsługa trybów serwisowych
 • Definiowanie oraz obsługa alertów
 • Możliwość synchronizacji z internetem (poprzez API)