Adres korespondencyjny

JMDK IT Innovation Technology Sp. z o. o.
40-857 Katowice, ul. Józefa Wolnego 4/8
NIP:
634-293-82-96
KRS:
0000752382
REGON:
381624248
Zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał Zakładowy w wysokości 11.201,00 PLN wpłacony w całości

Kontakt telefoniczny i elektroniczny

+48 32 441 61 61
+48 32 441 62 64 (obsługa oprogramowania sBiznes)
+48 664 844 844
+48 32 441 60 71
office@jmdk.pl

Mapa dojazdu